Wanneer u zich bezighoudt met de exploitatie van mobiele kranen krijgt u te maken met diverse risico’s en verzekeringsmogelijkheden. Enkele van deze aandachtspunten zetten we hier uiteen. Heeft u daar al eens bij stilgestaan?

Het werkrisico

Zodra de kranen afgestempeld zijn en ingezet worden voor het werk en dus niet aan het verkeer deelnemen, is er sprake van het zogenaamde werkrisico. Dat houdt in dat de schade die wordt toegebracht aan derden niet valt onder de verzekerde aansprakelijkheid zoals deze geldt in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Het voordeel van een hoog of laag eigen risico

Afhankelijk van uw risicobereidheid kunt u kiezen voor een hoog of laag eigen risico. Hoe hoger de risicobereidheid, hoe lager de premie. Bijkomend voordeel is dat er navenant minder assurantiebelasting verschuldigd is. Bij een lagere risicobereidheid kiest u voor een laag eigen risico. De premie is dan weliswaar hoger maar u beschermt uw onderneming tegen onvoorziene uitgaven.

Uitgebreide nieuwwaarde

De meeste cascoverzekeringen kennen bij totaal verlies een vergoeding op basis van de dagwaarde. Bij Raetsheren hebben we in samenwerking met verzekeraars speciaal voor kranen voorwaarden ontworpen met een gunstige nieuwwaarderegeling.

Eigen gebrek dekking

Gebruikelijk is dat de cascoverzekering alleen schade dekt als dat door een van buitenkomende oorzaak ontstaat. Voor kranen is er een mogelijkheid om (ook als er geen buitenkomende oorzaak is) reparatiekosten van een defect aan motor, versnellingsbak of andere kraandelen te verzekeren.

Welke risico’s loopt u als uw bedrijf voorwaarden van derden accepteert

Uw bedrijf gaat doorgaans overeenkomsten aan op de voorwaarden van de Vereniging van Verticaal Transport (VVT). Algemene voorwaarden kunnen de risico’s die u als ondernemer loopt verkleinen. Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. Wanneer u uw eigen voorwaarden niet gebruikt en die van derden accepteert, loopt u de kans dat u onbewust risico’s accepteert die niet verzekerd zijn.

Lastverzekering

Op basis van de VVT-voorwaarden bent u niet aansprakelijk voor schade aan de last. Toch is het in uw branche niet ongebruikelijk om uw opdrachtgever een “All Risks” lastdekking aan te bieden.

Montage en/of demontage risico

Van een traditioneel kraanbedrijf kan worden verwacht dat het ook andere diensten levert. De vraag om ook voor de demontage of montage te zorgen, komt steeds vaker voor. Deze werkzaamheden brengen andere risico’s met zich mee en het is goed om te kijken of deze apart verzekerd moeten worden.

Verzekeringen voor uw personeel

Personeel brengt extra risico’s voor uw bedrijf met zich mee. Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer kan uw onderneming veel geld kosten. Het loon van die werknemer moet u twee jaar lang doorbetalen. Vooral bij kleinere ondernemingen is dit financiële risico nauwelijks te overzien en te budgetteren. Dat vraagt om een oplossing op maat.

Ons primaire proces

 • Bepalen klantprofiel
 • Bepalen risicoprofiel
 • Uitvoeren quickscan
 • Opstellen business cases
 • Toetsen haalbaarheid en uitvoerbaarheid
Stap 1 - profielbepaling
 • Risicoanalyse uitvoeren
 • Risicoprofiel bepalen
 • Risicobeheersing inrichten
 • Risicofinanciering opstellen
Stap 2 - risico inventarisatie
 • Analyseren profielen
 • Samenstellen team
 • Samenstellen portfolio
 • Inkopen dekking
 • Bepalen KPI’s
Stap 3 - inkoop
 • Schade afhandelen
 • Opstellen schadeoverzicht
 • Maken rapportage
 • Regelmatig toetsen van het gekozen beleid aan de veranderende omstandigheden binnen en buiten het bedrijf en het doorlichten van de genomen maatregelen op aspecten als effectiviteit en kosten
 • Opstellen polis (aanhangsels)
 • Herijken contract
Stap 4 - beheer
 • RM rapportage verzorgen
 • Second opinion verrichten
 • Verzekeringsadministratie overnemen
 • Begeleiden aanbesteding verzekeringsportefeuille
 • Detachering
 • Training en opleiding
Stap 5 - outsourcing
 • Verzamelen benchmarkgegevens
 • Analyseren management informatie
 • Aanbevelingen doen
 • Monitoren van de aanbevelingen
Stap 6 - preventie
 • Verzamelen kennis van trends en ontwikkelingen
Stap 7- marktverkenning